KVK Golfen på Körunda

KVK Golf på KÖRUNDA Golf & Konferenshotell

23-24 maj 2013

 

Se annons sid 22 i KVK Bladet 1/2013 som kom ut i mars.

Klicka här om du vill läsa mer om Körunda Golf & Konferens