I redaktionen för KVK-Bladet ingår

Bente Halle


Vi hoppas snart att ha ett kort att publicera


 

Ansvarig utgivare av KVK Bladet, som utkommer fyra gånger per år, är ordföranden 

I redaktionen för KVK-Bladet  ingår

Margaretha AhlVi hoppas snart att ha ett kort att publicera