I redaktionen för KVK-Bladet ingår

Bente Halle
070 997 9467Vi hoppas snart att ha ett kort att publicera


 

Ansvarig utgivare av KVK Bladet, som utkommer fyra gånger per år, är ordföranden 

I redaktionen för KVK-Bladet ingår

Margaretha Ahl
076 878 6868Vi hoppas snart att ha ett kort att publicera