Ordförande

 
Gunilla Björkå

 073 402 4889 


Vice Ordförande

 
Ginny Norbeck

 070 312 5513

          Väntar på foto

             Kassör

 
Eva Hellqvist

 070 276 7152

Väntar på foto


Sekreterare

Charlotte Ramsgård
070 866 3388 

 

Klubbmästare

Angela Ljungner
072 021 8607


 


     Klubbmästare


       Gunita Lans

     070 990 4190


 


Medlemsansvarig

Solveig Breunig

070 797 8584

      Väntar på foto

Valberedning

Monica Ekedahl
070 899 8921