SE-SAM resa till Prag

Resa till Prag med SE-SAM den 22-27 maj

 

 

Se annons sid 21 i KVK Bladet 1/2013 som distribuerades i mars eller filen till höger